รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงงานเปลี่ยนเหรียญให้เป็นแบงค์
5 ก.พ. 2562
Posted by นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
ทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นปี