รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คนดีศรีสองแคว
6 ก.พ. 2562
Posted by ว่าที่ร.ต.นิพล พลสอนดา
นักศึกษาเล่าประสบการณ์ ทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลื่อเปลี่ยนยางรถเก๋ง คนขับเป็นผู้หญิง