รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พี่สอนน้อง
8 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ ระดับ ปวช.๓ จำนวน ๖๘ คน ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห จัดทำกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการพูดการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ผู้ค้าขายในตลาดน้ำคลองแห ซึ่งตลาดน้ำคลองเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้บรรดาผู้ค้าขายได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ ตอบคำถามและลุ้นของรางวัลอีกด้วย จากทำกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงต่อไป