รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีระเบียบรอบรั้ว
11 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกกิจกรรมและส่งศักยภาพ จัดกิจกรรม “ธรรมะรร้อยดวงใจ” ภายใต้โครงการ“แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคณะพระธรรมวิทยากรไออุ่นธรรม จ.สงขลา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพระอาจารย์พระปลัดฤทธิ จารุวณฺโณ ร่วมกับพระอาจารย์พระณัฐวุฒิ สิริโสภโณ เป็นพระวิทยากรสอนหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกจิตและภาวนาครองเป็นพุทธมามกะที่ดี