รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด
3 เม.ย. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
ลูกเสือจิตอาสา ทำความสะอาดวิทยาลัย