รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
22 เม.ย. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ปั๊ม พี.ที.สี่แยกไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี