รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
22 เม.ย. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ปั๊ม พี.ที.สี่แยกไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี