รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
22 เม.ย. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์อาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ปั๊ม พี.ที.สี่แยกไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี