รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ
22 เม.ย. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์