รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
12 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้จัดฝึกอบรม๑๐๘อาชีพ“หลักสูตรการทำไข่เค็มไชยา”ในงานพลังอาชีวะจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดดอนยา ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี