รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ธนาคารขยะ
16 พ.ค. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางกาญจนา เรืองช่วย นายกสมาคมพุทธสมาคม นครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการอบรมมารยาทไทย วัฒนธรรมวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ อีกด้วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช