รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๖.๓๐ น.
ณ วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม) ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 พ.ค. 2562
Posted by -
วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน