รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
DTEC CLEAN AND CLEAR
23 ส.ค. 2562
Posted by นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
#Shortfilm#
คุณธรรมอัตลักษณ์ : วินัย สะอาด จิตอาสา
หนังสั้น ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม