รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
27 พ.ย. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักศึกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาล บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล