รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
อนว.รู้รักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
๑๐-๑๒ ต.ค.๖๒ คระกรรมการอวท ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา จัดกิจกรรมถอนกล้า ดำนา ในโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” ณ หมู่บ้านท่าแซ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปีที่2 โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่แปลงนาจาก จ.ส.อ.สุเชิด มีบุญ การจัดโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีิวิตของชาวนา การต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อย การรู้จักกินรู้จักใช้ และได้ทำสิ่งเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น