รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
อนว.รู้รักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
๙ พ.ย.๖๒ ชมรมสาขาการบัญชี จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยจัดขึ้น ณ มูลนิธิบ้านอนาถา ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ เล่านิทาน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่อาศัยในมูลนิธิ