รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
อนว.รู้รักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
๒๓ ต.ค.๖๒ คณะครูสาขาวิชาสามัญ พร้อมด้วยนักเรียนสาขาการบัญชี ร่วมกิจกรรมวันสำคัญประจำปี วันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถวายพวงมาลาที่จัดทำขึ้นโดยนักเรียนสาขาคอมฯกราฟิก ถวายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า