รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ค่ายแสงหนึ่งคือรุ้งงาม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
๑๑ พ.ย.๖๒ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมประดิษฐฺ์กระทงเพื่อส่งเข้าประกวดในประเภทสร้างสรรค์และประเภทสวยงามและร่วมการตัดสินผลการประกวดในบริเวรน้ำพุวิทยาลัย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวมด้วยช่วยกันในสร้างสรรค์กระทงในสวยงาม อีกด้วย