รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ค่ายแสงหนึ่งคือรุ้งงาม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
๑๙ พ.ย.๖๒ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ “หลาดนัดโหม๋เรา” โดยร่วมกับศูนย์บ่มเพาะและชมรมวิชาสาขาต่างๆของวิทยาลัย ร่วมกันจำหน่ายสินค้า เพื่อบุคลากรและนักเรียน/นักศึกษาแต่ละชมรม มีรายได้เสริมและทำกิจกรรมร่วมกัน