รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
28 พ.ย. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
27 พฤศจิกายน 2562 คุณครูและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าร่วมวันรวมพลังเด็กดี V-Starพร้อมรับรางวัลสถานศึกษาเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ยอดสูงสุดอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี