รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
30 พ.ย. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดโครงการตอบปัญหาธรรมะ ''ทางก้าวหน้า'' ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เป็นศูนย์สอบประจำอำเภอและกำหนดสอบ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล นักศึกษาเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 66.08