รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
30 พ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
ข่าวสาร ว.ท.ช.ฉบับที่57 /2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ถวายกระทงให้กับวัดศรีธงชัย ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์