รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
30 พ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
ข่าวสาร ว.ท.ช.ฉบับที่ 60/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุมาลี เดชศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี มอบหมายให้นายเด่น พึ่งสุรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี