รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
30 พ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
ข่าวสาร ว.ท.ช.ฉบับที่ 61/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุมาลี เดชศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยโนโลยีวิเชียรบุรี