รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
30 พ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
ข่าวสาร ว.ท.ช.ฉบับที่ 62/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะ ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สอบธรรมะสนามหลวง” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี