รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
2 ธ.ค. 2562
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#คนดีศรีท้ายเหมือง
ในระหว่างการแข่งทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล นายอัสรีย์ รัตโส และนายสิทธิกร วังเมือง นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้พบเงินจำนวน 120 บาท ตกอยู่บริเวณที่แข่งขัน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จึงได้ส่งมอบให้ครู Cheewanon Chailab เพื่อประกาศหาเจ้าของ