รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สถานศึกษาคุณธรรม
7 ม.ค. 2563
Posted by นายสัญญา งาสระน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ
ให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ ณ จุดสถานีขนส่งผู้โดยสารชั่วคราว อรัญประเทศ