รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
7 ม.ค. 2563
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
นายประจักษ์ หมื่นอินทร์ ปวช 1 แผนกอาหาร ทำเงินหาย
ครูปิยนุช สุวรรณมณี เป็นคนเจอ ที่แผนก ประกาศหาเจ้าของ นายประจักษ์ หมื่นอินทร์ แจ้งว่าเงินหาย ก้อเลยมอบให้คะ