รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
7 ม.ค. 2563
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#คนดีศรีท้ายเหมือง
นักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ขณะเดินทางกลับบ้าน ได้พบนักท่องเที่ยวรถกระบะติดหล่มทรายอยู่บริเวณทางลงหาดท้ายเหมือง จึงได้เข้าช่วยเหลือ พร้อมด้วยครูอนิศักดิ์ ชูเจริญเดช และ ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ พรหมคงบุญ จนสำเร็จ
#ขอชื่นชมครับ