รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สถานศึกษาคุณธรรม
13 ม.ค. 2563
Posted by นายสัญญา งาสระน้อย
วันที่ 11 มกราคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดนิทรรศการ โชว์ผลงาน ผลผลิตด้าน การศึกษา อาชีพ และเทคโนโลยี
การแจกของขวัญของรางวัลสำหรับหรับเด็กที่มาร่วมงาน
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว