รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
13 ม.ค. 2563
Posted by นางสุคนธ์ คีรีพันธ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
จิตอาสา ช่วยครูเวรจัดระเบียบรถในโรงรถตอนเช้า