รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เด็ก TIC มีระเบียบวินัย ใจอาสา มารยาทงาม
30 ก.ค. 2563
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ธุปเทียนแพ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพร กล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนเข้าร่วม ณ บริเวณพิธี ห้องประชุมสังฆเติ๋น อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน