รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เด็ก TIC มีระเบียบวินัย ใจอาสา มารยาทงาม
30 ก.ค. 2563
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการดูและรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกลุ่มลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานนำลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเถิน