รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
9 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการสืบชะตา
แม่น้ำป่าสัก และปล่อยพันธ์ปลาเพื่อการกุศล '' 5 ธันวามหาราช '' ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสันตะลุง
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี