รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
9 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาค 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ ประชุม วิทยาลัยทดโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี