รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
9 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีวางพานทุ่มและพิธีถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล