รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
24 ธ.ค. 2563
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จัดกิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์ ปวช.3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ อิทริณัฐ
จังหวัดสระบุรี