รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
12 ม.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมือง
นายศิริชัย ปานรักษ์ นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้พบเจอเงินตกหล่นอยู่บนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าแล้วได้นำมามอบให้ครูณัฐพงศ์ นิจกิจ และเเจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
#PRTIC 8/1/64