รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
13 ม.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมืองวันนี้
นายเกษม เจริญศิริ นักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ได้พบเจอเงินตกหล่นภายในรถรับ-ส่งวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองแล้วนำมอบครูมณทณัฐ พรหมคงบุญ และได้แจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
#PRTIC 24/10/63