รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
13 ม.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมืองวันนี้
นางสาวฟารีดา พลีตา นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกอาหารและโภชนาการ ได้พบเจอเงินตกหล่นบริเวรโรงจอดรถ แล้วได้นำมามอบครู ภัสสร งานมณีกาญจน์ และได้แจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
#PRTIC 26/11/63