รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
13 ม.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดีวันนี้
นางสาวสลิลทิพย์ รัตนพงษ์ นางสาวพิมพ์สุภา วังวิเศษ
นางสาวเสาวรส พูลสวัสดิ์ นักเรียนนักศึกษาแผนการเรียนทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สาขาการโรงแรม ได้พบเจอเงินตกหล่นอยู่บริเวณหน้าสหการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แล้วได้นำมามอบครูนันทนา บำรุงชาติและได้แจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
#PRTIC 4/12/63