รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
13 ม.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมือง
นางสาว จิราพร นาวารักษ์ นางสาว วาสนา นิลกัณฑ์ นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม ได้พบเจอเงินตกหล่นอยู่ภายในวิทยาลัยฯ แล้วได้นำมามอบให้ครูสุทธิศาล ฉิมเรือง และเเจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
#PRTIC 8/1/64