รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วิทยาลัยสะอาด ปราศจากขยะ
6 ก.พ. 2564
Posted by นางสาวนุสรา สังข์สิงห์
☘️ กิจกรรม ดูแลรักษาความสะอาด