รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใส่ใจคุณธรรม
22 ก.พ. 2564
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยลัยทดโนโลยีชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยมีคุณยราวัลย์ โหราเรื่อง เจ้าหน้าที่ธุดงคสถานชัยบาดาลเป็นวิทยากร
และเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ คือ เขียนเรียงความ วาดรูป ทำคลิปวิดีโอ หัวข้อ ''ทำดี วันมาฆบูชา 2564 ''
เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีและสร้างสรรค์การทำความดีอย่างหลากหลายในยุค New Normal
โดยเข้าร่วมกิจกรรมมาฆบูชผ่าน Zoom มีนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 พาณิชยกรรม จำนวน 190 คน เข้าร่วม
ณ หอประชุม วทช.