รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เข้าแถวดี มีวินัย
28 ก.พ. 2564
Posted by นางสาวนุสรา สังข์สิงห์
นักเรียน นักศึกษาคุณธรรมร่วมกับ อาจารย์เวรประจำวัน จัดจุดคัดกรองโควิด-19 เพื่อตรวจอุณหภูมิวัดไข้