รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
1 มี.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมือง
นางสาวจันทนา ทองจันทร์ นางสาวสิริบงกช พัดตั๋น นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม ได้พบเจอเงินตกหล่นอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แล้วได้นำมามอบให้ครูรัชนีวรรณ คำเพราะ และเเจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
#PRTIC 1/3/64