รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา
11 มี.ค. 2564
Posted by นางสาวนุสรา สังข์สิงห์
โครงการ จิตอาสา สร้างสรรค์ ปันสุข “พร้อมใจทำความดี เด็กดีศรีทักษิณ

☘️ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดคลองน้อย☘️
---------------------------------------------