รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการเข้ากิจกรรมของโรงเรียน
18 มี.ค. 2564
Posted by นายปวรนันท์ คำหอม
กิจกรรมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์เเสง ณ สนามกีฬาโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมเเละเทคโนโลยี วันที่ 18 มีนาคม 2564