รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความซื่อสัตย์
23 มี.ค. 2564
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
#ขอชื่นชมคนเก่งคนดี วก.ท้ายเหมือง
นายสุริยา นาวารักษ์ นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.2 แผนก วิชาช่างไฟฟ้า ได้พบเจอโทรศัพท์มือถือ ตกหล่นอยู่บริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แล้วได้นำมามอบให้ครูสิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
#เจ้าของสามารถติดต่อรับได้ที่ครูสิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
#PRTIC 23/3/64