รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธรรมะ ปันสุข
13 พ.ค. 2564
Posted by นายปวรนันท์ คำหอม
ในช่วง ภาคเรียน 2/63 โรงเรียนเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าพร้อมด้วยการสวดมนต์และบทแผ่เมตตา ทุกวัน